سبد میوه با آویز موز

چیدمان دلنشینی از میوه ها

 

سبد میوه با آویز موز

 

همه ما دوست داریم که وقتی مهمانی به خانه ما می آید یا مراسمی مانند جشن تولد برای کودکمان یاخودمان پیش می آید و یا هر مهمانی که می گیریم سبد میوهای مان را به بهترین شکل ممکن بچینیم و یا تزئین کنیم اما گاهی آنطور که دلمان می خواهد خوب از آب در نمی آید و در واقع به دل نمی نشیند این سبد کمک می کند تا با چیدن میوها در سبد و موزها بصورت جداگانه در آویز چیدمان دلنشینی از میوه ها داشته باشیم.

 

سبد میوه با آویز موز

سبد میوه با آویز موز

 

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/buy.jpg