وسیله و دستگاه جدا کردن سفیده از زرده تخم مرغ

YOLKER

 

 

برای بسیاری از آشپزها، جدا کردن سفیده از زرده، کار آسانی نیست و باعث کثیف کاری شده و دستها به هم می چسبند اما با داشتن این ابزار ساده، کار آسان می شود. حتی دو تخم مرغ را می توان هم زمان در یک دستگاه یولکر YOLKER ریخته و کار جداسازی را انجام داد.

 

 

دستگاهی که در تصاویر می بینید طوری طراحی شده که بدون ضربه زدن به زرده، ابتدا سفیده را در ظرفی جداگانه ریخته و بعد می توانید زرده را از آن جدا کنید.

 

 

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

https://lordia.org/buyclick.jpg