میله بارفیکس دور جیم

Door Gym

میله بارفیکس و دراز و نشست چند کاره دور جیم Door Gym  که ویژه ورزش و تقویت عضلات بالاتنه است . این دستگاه در همه نوع چارچوب در قابل نصب است . در واقع در چند لحظه می توانید آن را نصب کنید .
این دستگاه با طراحی منحصر به فردش در چارچوب هر دری قابل نصب است وبه میخ و به هیچ ابزاری نصب نیاز ندارد . بنابراین مطمئن باشید که چارچوب در شما هیچ آسیبی نمی بینه . با حرکت این دستگاه شانه ها و بازوهای خودتان را تقویت کنید و پرورش دهید . ماهیچه های پشتتان را هم قوی و نیرومند کنید .
DoorGym_Barfix_1
در واقع به ۳ صورت می توانید دستگاه را در دست بگیرید :

حالت نرو

حالت ضربتی

حالت طبیعی

شما می توانید حالت های خود را تغییر دهید و ماهیچه های بدنتان را فعال و درگیر کنید .

وقتی حرکات ایستاده شما به اتمام رسید می توانید دستگاه را روی سطح هموار گذاشته و حرکت های شنا را انجام دهید .

همچنین می توانید به پشت بنشینید در حالیکه کمرتان به پشت دستگاه است حرکت تقویتی باسن و ران را انجام دهید .

می توانید پاهایتان را روبه دستگاه گذاشته و حرکات دراز نشست را انجام دهید .

موجب تقویت عضلات و خوش فرم شدن آنها می شود

انجام حرکات دراز و نشست و کرانچ شکم

قابل استفاده در منزل

 

DoorGym_Barfix_2

 

 

دارای گارانتی و دفترچه آموزشی ( روشهای آموشی و طریقه نصب دستگاه )

قابل نصب بر روی هر چارچوب دری

هم بارفیکس و هم دراز و نشست

دارای ۱ بازوی تکیه گاه برای انجام حرکات کششی برای نگاه داشتن بدن در حالت خستگی

 

DoorGym_Barfix_3

DoorGym_Barfix_4