Juggle-Bubbles1

 

بازی حباب و دست با جاگل بابل

juggle bubbles

 

با دستکش مخصوص حباب ساز Juggle Bubbles می توانید حباب های خود را لمس نموده و در دستان خود بدون اینکه ترکیده شوند نگه دارید.لذت سرگرم نمودن کودکان خود را با حباب ساز جاگل بابل رقم بزنید.

 
Juggle-Bubbles2
 

حباب ساز جادویی جاگل بابل juggle bubbles کودکان شما را سرگرم نموده و لبخند را بر روی لبهای آنها خواهد نشاند. با این کار در کنار دادن هدیه ای ماندگار و دوست داشتنی بهترین سرگرمی را نیز به آنها بخشیده اید.شما نیز با کودکان وارد بازی شده و از بازی حباب ها لذت ببرید. با دستکش مخصوص حباب ساز juggle bubbles می توانید حباب های خود را لمس نموده و در دستان خود بدون اینکه ترکیده شوند نگه دارید. لذت سرگرم نمودن کودکان خود را با حباب ساز جاگل بابل رقم بزنید.

 

Juggle-Bubbles-4

 
این وسیله میتواند کودکان و حتی خود شما را شاد کند.

دو نوع وسیله تولید حباب در این پکیج قرار دارد که اولی مخصوص تولید حباب های بزرگ و دومی تولید کننده حباب های کوچک است.

دستکش های این وسیله می تواند بدون اینکه باعث ترکیدن حباب شود آنها را گرفته و هدایت کند.
 


برای آشنایی با دستکش و حباب ساز juggle bubbles ویدیوی زیر را مشاهده نمایید.

 

بسته juggle bubbles شامل:

۱-یک عدد قیف مخصوص تولید حباب

۲- یک جفت دستکش مخصوص

۳- مواد تولید کننده حباب

۴- یک عدد حباب زن کوچک

۵- ظرف مواد

 
Juggle-Bubbles-5
 
 

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

https://lordia.org/buy.jpg