انواع باکس چوبی گل رز هلندی

قرمز مخملی ، زرد  ، سرخابی  و  رنگین کمانی

 


 

باکس گل رز قرمز

 

باکس گل رز قرمز مربع

 • باکس لوکس مربعی سفید
 • مشخصات گل: رز قرمز مخملی
 • تعداد گل: ۲۰ شاخه
 • نمادی زیبا و لوکس از عشق
 • هدیه به یاد ماندنی
 • ظاهری بسیار لوکس و متفاوت
 • ارسال تهران یک روزه
 • ضمانت زیبایی و کیفیت

 

       قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

 


 

باکس گل رز قرمز مخملی و سفید

 

باکس گل رز قرمز مخملی و سفید

 • باکس لوکس مربعی سفید vip
 • مشخصات گل: رز قرمز مخملی و سفید
 • ابعاد جعبه : ۳۰*۳۰*۱۰
 • نمادی زیبا و لوکس از عشق
 • هدیه به یاد ماندنی
 • ظاهری بسیار لوکس و متفاوت
 • تعداد گل: ۲۵ شاخه
 • ارسال تهران یک روزه
 • ضمانت زیبایی و کیفیت

 

       قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

 


 

باکس لوکس استوانه ای سفید رز مخملی و زرد

باکس گل قرمز مخملی رز زرد

 • باکس لوکس استوانه ای سفید
 • مشخصات گل: رز قرمز مخملی و زرد
 • ابعاد جعبه : ۳۰*۳۰*۱۰
 • نمادی زیبا و لوکس از عشق
 • هدیه به یاد ماندنی
 • تعداد گل: ۲۲ شاخه
 • ارسال تهران یک روزه
 • ضمانت زیبایی و کیفیت

 

       قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

 


 

باکس لوکس گل رز قرمز و سفید

 

        باکس گل رز قرمز و سفید

 • باکس لوکس حروف
 • مشخصات گل: رز قرمز + سفید
 • تعداد گل: ۶۵
 • ابعاد جعبه : ۳۰*۳۰*۱۰
 • انتخاب حروف به صورت دلخواه
 • نمادی زیبا و لوکس از عشق
 • هدیه به یاد ماندنی
 • ظاهری بسیار لوکس و متفاوت
 • ارسال تهران یک روزه
 • ضمانت زیبایی و کیفیت

 

       قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ تومان

 


 

باکس چوبی مشکی گل رز هلندی سرخابی کرم

 

      باکس چوبی گل رز هلندی سرخابی کرم

 • باکس چوبی لوکس مشکی
 • مشخصات گل : رز هلندی سرخابی کرم
 • تعداد گل: ۱۲ شاخه
 • ابعاد جعبه : ۴۷*۱۶*۱۰
 • نمادی زیبا و لوکس از عشق
 • هدیه به یاد ماندنی
 • ظاهری بسیار لوکس و متفاوت
 • ارسال تهران یک روزه
 • ضمانت زیبایی و کیفیت

 

        قیمت: ۲۳۵,۰۰۰ تومان

 


 

باکس گل چوبی مشکیز هلندی بنفش

 

      باکس چوبی گل رز هلندی بنفش

 • باکس گل چوبی مشکی vip
 • مشخصات گل: رز هلندی بنفش
 • تعداد گل: ۱۲ شاخه
 • ابعاد جعبه: ۴۷*۱۶*۱۰
 • نمادی زیبا و لوکس از عشق
 • هدیه به یاد ماندنی
 • ظاهری بسیار لوکس و متفاوت
 • ارسال تهران یک روزه
 • ضمانت زیبایی و کیفیت

 

       قیمت: ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 


 

 

باکس چوبی مشکیرز هلندی رنگین کمان

 

      باکس چوبی لوکس گل رز هلندی رنگین کمانی

 • باکس چوبی مشکی
 • مشخصات گل : رز هلندی رنگین کمان
 • ابعاد جعبه : ۴۷*۱۶*۱۰
 • نمادی زیبا و لوکس از عشق
 • هدیه به یاد ماندنی
 • تعداد گل : ۱۲ شاخه
 • ارسال تهران یک روزه
 • ضمانت زیبایی و کیفیت

 

 

لینک کوتاه این محصول
goo.gl/NrASRH