بسته ویژه هدیه ماه تولد با ۵۰% تخفیف

برای اولین بار در ایران

هدیه ای کامل و بی نظیر برای هرآنکه دوستش دارید…

بسته ارزشمند ماه تولد شما با بیش از ۵۰ % تخفیف استثنایی

 

هر بسته یک پکیج کامل شامل:

گردنبند، دستبند، عطر و انگشتر ماه تولد می باشد

ارزش واقعی این پکیج بیش از ۳۵ هزار تومان می باشد ولی به مناسبت جشنواره پاییزی

این بسته بی نظیر با قیمت استثنایی و ۵۰ % تخفیف ارائه می گردد 

 

گردنبند ماه تولد شما به ارزش ۹,۹۰۰ تومان ( مشاهده )

دستبند ماه تولد شما به ارزش ۶۰۰۰ تومان ( مشاهده )

عطر ماه تولد شما به ارزش ۱۳۹۰۰ تومان ( مشاهده )

مجموعه ارزشمند فال و طالع بینی کاملا فارسی به ارزش ۶۰۰۰ تومان( مشاهده )

پنج محصول ارزشمند در یک پکیج و با یک قیمت بی نظیر و استثنایی

 

 

   

بسته فوق العاده

 با ۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین خرداد

 • دستبند متولدین خرداد

 • عطر متولدین خرداد

 • انگشترمتولدین خرداد

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

اما به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

بسته فوق العاده

 با ۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین اردیبهشت

 • دستبند متولدین اردیبهشت

 • عطر متولدین اردیبهشت

 • انگشتر متولدیناردیبهشت

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

اما به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

بسته فوق العاده

 با۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین فروردین

 • دستبند متولدین فروردین

 • عطر متولدین فروردین

 • انگشترمتولدین فروردین

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

اما به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

  http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

 

 

بسته فوق العاده

 با ۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین شهریور

 • دستبند متولدین شهریور

 • عطر متولدین شهریور

 • انگشترمتولدین شهریور

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ تومان

اما به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

بسته فوق العاده

 با ۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین مرداد

 • دستبند متولدین مرداد

 • عطر متولدین مرداد

 • انگشترمتولدین مرداد

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ تومان

اما به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

بسته فوق العاده

 با ۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین تیر

 • دستبند متولدین تیر

 • عطر متولدین تیر

 • انگشترمتولدین تیر

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ تومان

اما به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

 

   

بسته فوق العاده

 با۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین آذر

 • دستبند متولدین آذر

 • عطر متولدین آذر

 • انگشترمتولدین آذر

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

ولی به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

بسته فوق العاده

 با۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین آبان

 • دستبند متولدین آبان

 • عطر متولدین آبان

 • انگشترمتولدین آبان

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

ولی به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

بسته فوق العاده

 با۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین مهر

 • دستبند متولدین مهر

 • عطر متولدین مهر

 • انگشترمتولدین مهر

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

ولی به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

 

   

بسته فوق العاده

 با۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین اسفند

 • دستبند متولدین اسفند

 • عطر متولدین اسفند

 • انگشترمتولدین اسفند

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

ولی به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

بسته فوق العاده

 با۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین بهمن

 • دستبند متولدین بهمن

 • عطر متولدین بهمن

 • انگشترمتولدین بهمن

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

ولی به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

بسته فوق العاده

 با۵۰% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین دی

 • دستبند متولدین دی

 • عطر متولدین دی

 • انگشترمتولدین دی

به همراه

مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش ۳۶ هزارتومان

ولی به قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/wp-content/themes/S101/images/buy.png

۴ محصول ارزشمند در یک پکیج و با یک قیمت بی نظیر

همین حالا این پکیج بی نظیر را با ۵۰ % تخفیف استثنایی تهیه

و به کسی که دوستش دارید هدیه دهید…