مجموعه نرم افزار های مهندسی صنایع و مدیریت / اورجینال

شامل ۲ DVD

softwares-Management-industry

مهندسی صنایع یکی از شاخه های مهندسی میباشد که به توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستمهای منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، ماده و فرایند میپردازد. مهندسی صنایع برپایه ترکیب و ادغام مبانی ریاضیات٬ فیزیک و دانشهای اجتماعی با متدهای مهندسی تحلیل و طراحی بهمنظور تعیین پیش بینی و ارزیابی نتیجه بدستآمده از سیستمهای مطبوع طراحی شدهاست. در سیستمهای تولید ناب و بدون خطا (Lean Manufacturing)٬ مهندسی صنایع در جهت حذف و کاهش منابع تلف شده از قبیل زمان٬ پول، ماده و انرژی نقش کلیدی دارد.

همچنین علم مهندسی صنایع راجع به مدیریت عملیات، مهندسی سیستمها، مهندسی تولید و مهندسی ساخت یا مهندسی سیستمهای ساخت آگاهی میدهد؛ وجه تمایز مهندسی صنایع به شرکت داشتن نقطه نظرات دانش آموختگان آن در کارشان باز میگردد. این رشته عموماً بهعنوان مهندسی مدیریت یا مدیریت مهندسی، یا حتی مهندسی سیستمهای سالم مطرح است. (در یک جمله هزینه و زمان کمتر برای بازده و راندمان بالاتر) (+ ویکی پدیا)

مجموعه ای که در پیش رو دارید شامل کاربردی ترین نرم افزار های رشته صنایع و مدیریت می باشد.
نام نرم افزار های داخل این مجموعه به شرح ذیر است:
تصمیم گیری:
Expert Choice 11

 

طرح ریزی:
ALDEP
BlocPlan
COMLAD
CRAFT
FACTORY
MicroCraft
PLANET
تحقیق در عملیات:
Cogz 4.7
GINO
LINDO 5.3 Dos
۶٫۱_LINDO
Lingo11.0
LQ Graph
Multisync
۱٫۲-ResNet
STORM3
TORA
WINMAT
WINSTON
GAMS_Win
Xpress MP 2007A
DaryaSoft

کاربردی:

Comfar 3 Expert Demo
ERGOBASE
QPRO6.WIN
Quantitative Analysis for Management

 

مدیریت و کنترل پروژه:

Mind Manager X5
MS Project 2007
MS Project 2010
MS Project Server 2003
Pertmaster Project Risk 8.5
Primavera 5
Primavera 6
Primavera Project Planer 3.1
Project Scheduler 7.5.2
WBS Chart Pro 4.4

 

شبیه سازی:

Arena 10
AweSIM 3
ED 7.2
Electre 2
Extend 6
FACTORY
GPSS
ITHINK 3
Micro Saint Sharp Demo
Platform Solver Engine 7
Powersim Studio 7
SIMAN
Simul 8
Slam System Student 4.5
Vensim 3

 

آمار و کنترل کیفیت:

Curve Expert 1.3
Lisrel 8.7
PHStat Statistical 1.4
QFD 2000
QI for Excel
Plus 2000 Professional-S
spcmmdem
StatGraphics Plus 3.0

 

تحلیل و آنالیز عملیات:

ABC FlowCharter 4.2
Business Plan 2002
CLIPS Win 6.21
EASY CASE 4.2 Pro
EMS SQL Manager 2005
FUZZYGEN Testdrive 1.1
System Architect 8.8.13
Visio 2007
Visio 2010

 

»» ویژگی های اصلی این مجموعه :

مجموعه نرم افزار های مهندسی صنایع و مدیریت
بسته بندی شکیل
شامل ۲ دی وی دی اورجینال

 

قیمت: ۱۰,۸۰۰ تومان

http://lordia.org/buy.jpg