نرم افزار آموزش کمانچه

قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها

توسط استاد مهرزاد اعظمی کیا

شماره مجوز: ۱۵۶/۱۵۴۶۴۱۰۵

 

امکانات نرم افزار :

امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین

امکان چاپ نتهای آموزشی

امکان کنترل حرکت نتها

 

نرم افزار آموزش کمانچه

 

عناوین کمانچه :

فصل اول
۱ ) تئوری موسیقی : نت ها و خطوط حامل
۲ ) تاریخچه ساز و استیل نوازندگی
۳ ) معرفی کلید های موسیقی و گسترده صدایی ساز
۴ ) تمرین کوک کردن ساز توسط تیونر
۵ ) تمرین آرشه کشی روی سیم دو " لا "
۶ ) تمرین آرشه کشی روی سیم سوم " ر "
۷ ) تمرین آرشه کشی روی سیم های دوم و سوم " لا ر "
۸ ) تمرین آرشی کشی اول " می " و ترکیب سیم ها
۹ ) تمرین آرشه کشی روی سیم چهارم " سل " و ترکیب سیم ها
۱۰ ) اجرای نمونه شماره یک

فصل دوم
۱۱ ) تمرین آرشه کشی با کششهای مختلف
۱۲ ) انگشت گذاری روی سیم ها با انگشت ۱
۱۳ ) انگشت گذاری روی ۴ سیم ها با انگشت ۱
۱۴ ) انگشت گذاری روی سیم با انگشت ۲
۱۵ ) انگشت گذاری روی سیم با انگشت ۳
۱۶ ) اجرای اتود هایی برای انگشت ها
۱۷ ) آشنایی با علایم " دیز بمل بکار "
۱۸ ) آشنایی با سر کلید ها
۱۹ ) اجرای نمونه شماره ۲
۲۰ ) اجرای اتود با ۲ دیز شماره ۱

 

آموزش تصویری نواختن کمانچه

 

فصل سوم
۲۱ ) اجرای اتود با ۲ دیز شماره ۲
۲۲ ) اجرای قطعه ای در حالت بیس بکار
۲۳ ) اجرای قطعات : هیراتی ماهور محله
۲۴ ) آموزش تکنیک : ویبره و تکیه
۲۵ ) اجرای اتود های یک بمل دار
۲۶ ) اجرای قطعه محلی کردی یک بمل دار
۲۷ ) اجرای تصنیف : مشکا پسند
۲۸ ) اجرای نمونه شماره ۳
۲۹ ) آشنایی با ربع پرده
۳۰ ) آشنایی با : سری

فصل چهارم
۳۱ ) اجرای اتود هایی با : سری و کرن
۳۲ ) آموزش تکنیک تریل در قطعه رنگ قهر و آشتی
۳۳ ) آموزش فواصل سه گانه
۳۴ ) تغییر پوزیسیون
۳۵ ) اجرای نمونه شماره چهار
۳۶ ) آشنایی با کوک های مختلف کمانچه
۳۷ ) اجرای قسمت هایی از رنگ شهر آشوب شماره ۱
۳۸ ) پیش در آمد شور
۳۹ ) چهار مضراب شور
۴۰ ) اجزای قسمت هایی از رنگ شهر آشوب شماره۲
 

 

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/buy.jpg