رفع قوز شانه Royal Posture

 
قوز بند
 
در دو اندازه کوچک/متوسط
امکان تنظیم نسبی اندازه با ابعاد بدن
کشش تسمه جهت محکم شدن در اطراف تنه جهت بهبود وضعیت استقرار
امکان شستشو با دست
امکان استفاده برای خانم ها و آقایان
بسیار سبک و کم وزن
 
RoyalPosture رفع قوز

RoyalPosture_4

RoyalPosture_2
 
 

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/buy.jpg