خودکار نامرئی جادویی

 

هر متنی میخواهید بنویسید…

نوشته ی شما نامرئی می شود

فقط با نور مخصوص می توانید ببینید…

 این خودکار جادویی دارای جوهر نامریی است

 که متن نوشته شده با آن فقط با نور مخصوص قابل دیدن است.

لطفا این خودکار را سر جلسه امتحان نبرید!!

برای نوشتن پیام های محرمانه

 

 

در انتهای این خودکار جادویی نور مخصوص خواندن متن های نامرئی نیز قرار دارد که شما با روشن کردن آن می توانید متن ها و فرمول های نوشته شده را بخوانید.

شما می توانید فرمول ها و متن های مهم را در پشت کارت امتحان خود و یا در یک کاغذ سفید نوشته و به سر جلسه ببرید و با این نور مخصوص آن را بخوانید

توجه داشته باشید که ظاهر این خودکار کاملا شبیه به یک خودکار معمولی است.

با خودکار نامرئی بنویسید….با نور مخصوص آن بخوانید

لطفا خودکار نامرئی را سر جلسه امتحان نبرید!!

 

 

 

  • * برای نوشتن پیامهای سری و محرمانه

  • * قابل استفاده برای تاتو های نامرئی

  • * برای کشیدن نقاشیهای فوق العاده زیبا در تاریکی

  • * فوق العاده سری و محرمانه

  • * قابل استفاده برای موضوعات خصوصی

  • * با این خودکار میتوانید متن مورد نظرتان را هایلایت کنید

  • * برای شناسایی پول و یا چک تقلبی از نور این خودکار میتوانید استفاده کنید.

 

 

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/buy.jpg