افزایش سرعت و قدرت شیشه بالابر پژو

با نصب این دستگاه شیشه های برقی اتومبیلتان مانند یک خودرو نو خواهد شد و با سرعت و قدرت بیشتری عمل خواهد کرد. برای هر درب یک عدد نیاز میباشد .سوکتهای دستگاه از نوع فابریک مخصوص اتومبیلهای پژو است. دستگاه دارای فیوز ایمنی وسیم ورله استاندارد وبه سیستم برقی اتومبیل آسیب نمیرساند.براحتی وبا اندکی حوصله ودقت ورعایت موارد ایمنی ،خودتان هم قادر به نصب خواهید بود ولی بهتر است ،نصب را به یک متخصص برق خودرو بسپاریدتا در کمتر از نیم ساعت برایتان نصب نماید.درصورتیکه از خرید اطمینان دارید سفارش دهید.ارسال کالا نیاز به هزینه بسته بندی وهزینه پستی دارد ودر صورت برگشت کالا توسط شما فروشنده وتبلیغ کننده متضرر میشوندواین برخلاف اصول اخلاقی میباشد.
 
بالابر-شیشه
 

با نصب این دستگاه شیشه های برقی اتومبیلتان مانند یک خودرو نو خواهد شد.

سوکتهای دستگاه از نوع فابریک مخصوص اتومبیلهای پژو است.

برای هر درب یک عدد نیاز میباشد

دستگاه دارای فیوز ایمنی وسیم ورله استاندارد وبه سیستم برقی اتومبیل آسیب نمیرساند.

درصورتیکه از خرید اطمینان دارید سفارش دهید.

 
 

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/buy.jpg