اسپری بدن پرسپولیس

Perspolis Body Spray

 

Perspolis_Body_Spray_5

نوع اسپری : مردانه و زنانه

بو: خنک و تلخ و شیرین

فصل : چهارفصل

ویژگی : باقدرت ماندگاری بسیار

رایحه ای اصیل که شکوه پادشاهی را به ارمغان می آورد.

برگرفته از بوی خوش سلطان اقیانوس ها

فراوری شده از بهترین اسانسهای فرانسه

Perspolis_Body_Spray_1

Perspolis_Body_Spray_4