آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی – استاد محمود کریمی

سی دی کامل آموزش ردیف های آوازی استاد در یک CD

استاد محمود کریمی (۱۳۰۶- ۱۳۶۳) در موسیقی ایران شخصیت بی نظیر و استثنایی است. او سالها به تدریس ردیف آوازی موسیقی ایران پرداخت و هنوز هم ردیف آوازیش، بهترین ردیف برای آموزش آواز و مرجع خوانندگان است. جایگاه محمود کریمی از این نظریگانه است که شاید در موسیقی ایرانی برای اولین بار بوده، کسی که خواننده حرفه ای نیست ( محمود کریمی کنسرت رسمی نداشته ) و اینگونه مورد تایید و همچنین حتی به عنوان مرجع موسیقیدانان، مورد توجه قرار می گیرد…
 
Radif-Mahmod Karimi
 
ردیف شور استاد کریمی

ردیف آوازی محمود کریمی بهترین ردیف برای آموزش آواز می باشد.

مجموعه آموزشی حاوی آواز ها و دستگاه ها و گوشه ها با صدای خود محمود کریمی از سال ۱۳۶۵پخش شد که در ۶ عدد کاست و به مبلغ گزافی به فروش می رسید.

و هم اکنون ، برای اولین بار سی دی کامل آموزش ردیف های آوازی استاد

مجموعه  شامل آموزش های کامل:

*دستگاه شور

*آواز ابوعطا

*آواز بیات ترک

*آواز دشتی

*آواز افشاری

*دستگاه همایون

*آواز بیات اصفهان

*دستگاه سه گاه

*دستگاه چهار گاه

*دستگاه ماهور

*دستگاه راست پنجگاه

*دستگاه نوا

 
 

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

http://lordia.org/buy.jpg