آموزش خیاطی زنانه

 

آموزش خیاطی زنانه

 

طراحی کنید بدوزید و بپوشید!

 

شما هم میتوانید طراح و خیاط لباس خود باشید !

 

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

 

به سادگی به یک خیاط حرفه ای خانم ها تبدیل شوید !

 

شروعی عالی برای خود اشتغالی دختران جوان علاقمند !

 

هنر و حرفه ای در آمدزا و به روز !

 

به ماهرترین خیاط تبدیل شوید

 

بدون نیاز به صرف هزینه های زیاد و

 

حضور کلاسهای آموزشی, خیاط حرفه ای شوید

 

خرید پکیج اموزش خیاطی

 

خودتان طراح لباسهای خود باشید

طراحی کنید بدوزید و بپوشید!

خیاط حرفه ای شوید و کسب درآمد کنید.

هنر و حرفه ای در آمدزا و به روز !
کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

 

پکیج آموزش خیاطی و دوخت لباس

 

محتویات قسمت شماره یک : آموزش خیاطی زنانه

 • آموزش دامن شیفت : پیاده سازی روی الگو

 • آموزش دامن شیفت : پیاده سازی روی پارچه

 • آموزش دوخت دامن شیفت ۱

 • آموزش دوخت دامن شیفت ۲

 • آموزش دوخت دامن شیفت ۳

 • آموزش دامن کلوش دو درز: رسم روی الگو

 • آموزش دامن کلوش یک درز : رسم روی پارچه

 • نکته ای مهم در لبه دوزی پایین دامن کلوش

 • گرفتن اندازه ها جهت دامن ، شلوار ، بالا تنه

 • آموزش دامن های ترک ۱ – ۴،۶،۸ ترک

 • آموزش دامن های ترک۲

 • آموزش دامن های ترک۳

 • آموزش دوخت دامن ترک ۱

 • آموزش دوخت دامن ترک۲

 • تنظیم سایز کمر در دامن ۸ ترک ۱

 • تنظیم سایز کمر در دامن ۸ ترک ۲

 • آموزش شلوار زنانه ساده ۱

 • آموزش شلوار زنانه ساده ۲

 • آموزش شلوار زنانه ساده ۳

 • آموزش شلوار زنانه ساده ۴

 • آموزش دوخت شلوار زنانه ساده ۱

 • آموزش دوخت شلوار زنانه ساده۲

 • آموزش دوخت شلوار زنانه ساده۳

 • آموزش دوخت شلوار زنانه ساده۴

 • آموزش دوخت شلوار زنانه ساده

 

sewing-learn2

 

محتویات قسمت شماره دو : آموزش خیاطی زنانه

 • آموزش دامن ساده (پنس دار):رسم الگو۱

 • آموزش دامن ساده (پنس دار):رسم الگو۲

 • آموزش دامن جلو باز (رسم سجاف و خط دکمه)

 • اندازه های تقریبی در اشخاص مختلف

 • آموزش بالانته (جلو و پشت)۱

 • آموزش بالانته (جلو و پشت)۲

 • رسم الگوی بلوز۱

 • رسم الگوی بلوز۲

 • آموزش انواع یقه های ساده:یقه گرد

 • آموزش انواع یقه های ساده:یقه هفت

 • آموزش انواع یقه های ساده : یقه خشت

 • آموزش انواع یقه های ساده :یقه دلبری، گلابی۱

 • آموزش انواع یقه های ساده : یقه دلبری،گلابی۲

 • آموزش دوخت یقه گرد ۱

 • آموزش دوخت یقه گرد۲

 • آموزش دوخت یقه گرد۳

 • آموزش دوخت یقه هفت ،گلابی

 • آموزش دوخت یقه خشت

 • آموزش دوخت یقه دلبری

 

Dressmaking

 

 • دامن ساده: پیاده سازی روی پارچه

 • آموزش دوخت دامن ساده۱

 • آموزش دوخت دامن ساده ۲

 • آموزش دوخت کمری شلوار

 • آموزش آستین۱

 • آموزش آستین۲

 • آموزش دوخت یک لباس کامل جلو باز با یقه دلبری۱

 • آموزش دوخت یک لباس کامل جلو باز با یقه دلبری۲

 • آموزش دوخت یک لباس کامل جلو باز با یقه دلبری۳

 • آموزش دوخت یک لباس کامل جلو باز با یقه دلبری

 
 
قیمت: ۱۵,۹۰۰ تومان
http://lordia.org/buy.jpg
 
 

خرید اموزش خیاطی و دوخت لیاس                    خرید اموزش خیاطی و دوخت لیاس