آموزش بیلیارد حرفه ای

بیلیارد نوعی بازی است که در فضای سرپوشیده بر میزی مستطیل (پوشیده با ماهوت سبز) با ۳ یا ۱۵ گوی و میله‌ای چوبی بازی می‌شود. بیلیارد بطریقی که در ایران بازی می‌شود مأخوذ از روسیه است، هر یک از گویها را شار (روسی گوی) خوانند. تاریخ اختراع بیلیارد معلوم نیست. در فرانسه نوعی بیلیارد در قرن ۱۶ میلادی رواج داشت، و پیش ازآن هم بازی شبیه آن معمول بود. در انگلستان بیلیارددر زمان شکسپیر رایج بود.

آموزش-بیلیارد

 

آموزش انواع ضربه های موجود در بیلیارد
نحوه انجام حرکت
زاویه دستها
دست گرفتن اهرم
انجام بعضی حرکات پیچیده برای دریافت توپ بهتر
شرح و بسط اصطلاحات موجود در ورزش بیلیارد
کاربرد اصطلاحات
توضیح و بیان قوانین موجود در این ورزش
قانون های خاص
مواردی که نفی عمل دارد
مسیر وارد کردن نیرو به توپ
شرح قانون ۹۰ درجه
تعیین سرعت ضربه
چه وقت باید سرعت زیاد باشد ؟
تنظیم خط ضربه برای حرکت
رعایت فاصله یک توپ
مسیر کات و تانژانتی توپ
شرح و بسط تکنیک انگلیسی
شرح و تمرین قانون ۳۰ درجه
توضیح و کار کردن ضربه پرشی
حالت توپ در مرکز زمین
نحوه برش در توپ ها

 

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان

http://lordia.org/buy.jpg